تنیس باکس – زدن ضربه سرویس در بازی تنیس یکی از عوامل مهم و کلیدی این بازی محسوب میشود که حتی میتواند در نتیجه کل مسابقات تاثیر زیادی بگذارد. این تاثیر گذاری تنیس در مسابقات حرفه ای بیشتر آشکار و مشهود است.به همین خاطر است که در آموزش های جدیدی که به علاقه مندان این ورزش در این دوره داده شده، توجه زیادی به نحوه صحیح انجام این حرکت و آموختن نکات تکنیکی آن می شود. برای زیاد کردن توان این ضربات باید به خوبی آموزش دید و تمرین کرد. 

معمولا یک اشتباهی که برای بازیکنان آماتور میوفته اینه که آرنجشون در ضربه سرویس خم میشه ،

در این ویدیو کاملا حرکت بررسی میشه و ضربه درست سرویس هم نشان داده میشه. امیدواریم که مورد استفادتون قرار بگیره.

مهارتهای ویژه مورد نیار ضربه سرویس تنیس

الف) نحوه ایستادن و آمادگی برای زدن ضربه سرویس

باید ایستادن و آماده شدن برای نواختن ضربه سرویس به طور راحت و با حفظ تعادل کامل و بدون هیچگونه استرسی انجام شود. بیشتر بازیکنان ترجیح می دهند که راکت را ازانتهای آن به دست بگیرند. و ممکن است که قدم جلو را به طرف بالا نگه دارند و پاشنه پا را بر روی زمین بگذارند تا سنگینی بدن را به پای عقب منتقل کنند.

ب) حالت دورانی شانه در سرویس تنیس

بازیکن این حرکت را در هنگام پرتاب توپ به طرف بالا انجام می دهد. به طریقی که دستِ پرتاب کننده توپ، تقریبا” موازی خط پایآنی زمین قرار می گیرد. راکت در این لحظه آرام به طرف عقب قرار می گیرد و سر راکت به طرف پایین اشاره می کند.

ملاحظه می کنید که بیشتر بازیکنان، راکت خود را به سرعت به طرف عقب می برند .به شکلی که مسیر راکت بالاترازحد مطلوب در انحنای عقبی باشد وبازودرامتداد آن آزاد نخواهد بود. وترجیح دارد که خم شدن در این مرحله آرام صورت گیرد تا دستِ  وارد کننده ضربه ، در حالت کشیدگی و آزاد باشد. که باعث سرعت بخشیدن به راکت می شود و حرکت به طرف بالا و رو بروی توپ باشد.

ج) پرتاب توپ به طرف بالا در سرویس تنیس

توپ در هنگام زدن سرویس باید به طرف بالا و به سوی جلو باشد تا سنگینی بدن در پشت ضربه سرویس قرار گیرد و باعث افزایش شدید سرعت توپ شود.
هرچه پرتاب بیشترروبه جلو باشد،وزن بدن که درپشت ضربه قرارمی گیرد، بیشترمی شود وسرعتِ خودِ ضربه راهم بالاترمی برد .ضمناامتیازسرعت به طرف جلورا نیزدرتاکتیک سرو ونت،افزایش می دهد.

امتیآز دیگر پرتاب توپ به طرف بالا، این است که بازیکن می تواند به بهترین نحو از حرکت سریع مچ دست در هنگام نواختن سرویس استفاده کند به شرط اینکه دستِ پرتاب کننده در هنگام پرتاب، در کشیدگی کامل باشد.

د) تمایل و کجی شانه ها در سرویس تنیس

از عناصر مهم سرویسِ قوی و قدرتمند، کجی شانه ها است که نتیجه طبیعی عمل خم شدن زانوها در هنگام پرتاب توپ است .این تمایل در شانه ها میانگین سرعتِ بیشتری به ضربه می دهد و بازیکن می تواند در چنین حالتی با قدرت بیشتری به توپ ضربه بزند. قابل توجه است که وضعیت و حالت افقی بودن شانه ها از قدرت ضربه می کاهد.

ح) حرکت سریع مچ دست در سرویس تنیس

اجرای حرکت سریع مچ و حرکت چرخشی ساعد در ضربه سرویس به دشورای صورت می گیرد مگر اینکه در آغاز سرویس، عضلات دست کاملا” در وضعیـت آزاد ( شل) باشد زیرا این حرکت سر راکت را به طرف توپ فشار می دهد.

برای تمرین چرخش ساعد می توان راکت را فقط با انگشت های میانی و اشاره ( ابهام و سبابه) گرفت و سعی کنید صفحه راکت ِ خود را در برابر توپ قرار دهید . در این حالت مجبور هستید ساعد را بچرخانید تا راکت  در این وضعیت قرار گیرد.چون مشت آزاد نمی تواند جهش را محدود نماید، چرخیدن ساعد با این روش ادامه می یابد تا حالت چرخش بخوبی حس شود.

و) جهش بلند به سوی توپ در سرویس تنیس

در این مرحله بازیکن با یک ساق پای خود به طرف بالا می پرد تا به توپ برسد . و همزمان به طرف جلو دور می زند و سعی می کند آرنج خود را کاملا” به طرف بالا بکشد تا انرژی حرکت سریع مچ را در هنگام وارد کردن ضربه، افزایش دهد

ز) کشیدگی بدن در نقطه تماس در سرویس تنیس

به کشیدگی کاملِ بدن و دست در نقطه تماس ( توپ و راکت ) و به طرف بالا بودن سر و دوختنِ چشم به توپ، توجه کامل معطوف شود و باید در فاصله ( ۲/۱ ) قدم جلوی خط باشد زیرا به بالاتر و جلوتر رفتن با سرعت زیاد در هنگام تماس با توپ، کمک می کند. باقی ماندن در قسمت پایین بدن منجر به اصابت توپ به تور می شود.

ه) پایان حرکت درون خط عقبی در سرویس تنیس

حرکت، از آغاز تا پایان سرویس، باید با آرامش و راحتی کامل انجام شود. و تمام کردن حرکت سرویس درون زمین، قدرت ضربه را مضاعف می کند. ملاحظه می شود که عده زیادی از بازیکنان، سرویس خود را بدون اینکه توپ را به اندازه کافی به طرف جلو پرتاب کنند، انجام می دهند. معمولا” این بازیکنان نمی توانند حرکت سریع مچ را انجام دهند و نمی توانند سنگینی بدن خود را به اندازه کافی پشت ضربه قرار دهند

فهرست
10 درصد تخفیف در خرید اول 😍
+