تنیس باکس _ روز سه شنبه مقامات رسمی بهداشت ایالتی در ملبورن گزارش دادن که :

جواب تست کرونا دو تنیس باز دیگر از شرکت کنندگاه مسابقات اوپن استرالیا پس از ورود به ملبورن استرالیان مثبت اعلام شد.

یک شخص دیگر غیر بازیکنان تنیس که مهمان دار هواپیما بوده نیز جواب تست مثبت گرفته است. بدین ترتیب در مجموع هفت نفر تا به امروز در رابطه با مسابقات اوپن استرالیا جواب تست مثبت گرفته اند.

در مجموع حدود 1200 نفر برای این مسابقات که از 8 فوریه آغاز میشود ، به استرالیا سفر کرده اند.

برت ساتون ، رئیس ارشد بهداشت ویکتوریا در بیانیه ای گفت که :

سه آزمایش مثبت اخیر مربوط به دو بازیکن تنیس و یک غیر شرکت کننده در مسابقات می باشد. که شامل یک زن 20 ساله و دو مرد 30 ساله بود که همه در قرنطینه هتل بودند. هنوز نامی از بازیکنان مبتلا برده نشده است.

نارضایتی بازیکنان از شرایط مسابقات اوپن استرالیا

برخی از بازیکنان از اینکه در اتاق های هتل تمام وقت محدود هستند ابراز ناراحتی کرده اند. در حالی که رقبای دیگر آنها این کار را نمی کنند.

و برخی از ساکنان ملبورن نگرانی های در مورد خطر بالقوه کرونا ناشی از مسابقات دارند.

موارد مثبت در سه پرواز ، 72 بازیکن تنیس را مجبور به قرنطینه کامل کرده است ، به این معنی که به جای اینکه اجازه دهند مانند سایر شرکت کنندگان در مسابقات اوپن استرالیا خارج از منزل تمرین کنند، آنها مجبور هستند به مدت 14 روز به طور تمام وقت در اتاقهای هتل خود قرنطینه شوند.

آقای تایلی تاکید کرد که به بازیکنان از قبل در مورد قرنطینه شدن هشدار داده شده بود ولی ممکن است این قضیه جدی گرفته نشود و از قرنطینه خارج شوند.

او بیان کرد که این هتل ها حتی یک زمین تنیس برای تمرین ندارند در حالی که رقبای آن ها پنج ساعت در روز به زمین تنیس برای تمرین دسترسی دارند.

برگزار کنندگان مسابقات ادعا کرده اند که 500 نفر از بازیکنان شرکت کننده در مسابقات اوپن استرالیا این شرایط را پذیرفته اند.

منبع : bbc.com

فهرست
10 درصد تخفیف در خرید اول 😍
+