الگوی زه در راکت تنیس با دو عدد بیان می‌شود که این اعداد بیان‌گر تعداد ردیف‌ زه‌های اصلی (Main) و فرعی (Cross) می‌باشند. در میان الگوهای مختلفی که در راکت‌های امروزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوهای ۱۶X۱۹ و ۱۸X۲۰ متداول‌تر از بقیه هستند.

عدد اول از سمت چپ (اعداد ۱۶ و ۱۸ در دو الگوی ذکر شده) تعداد ردیف‌ زه‌های اصلی را که در امتداد طول راکت کشیده شده‌اند، نشان می‌دهد. عدد دیگر (اعداد ۱۹ و ۲۰ در دو الگوی ذکر شده) نشان‌گر تعداد ردیف‌ زه‌های فرعی است که در امتداد عرض راکت کشیده شده‌اند.

الگوی زه‌ به دو نوع باز (Open Pattern) و بسته/متراکم (Closed Pattern) تقسیم می‌شود. هر چه تعداد ردیف‌های اصلی و فرعی بیشتر باشد، الگوی زه، متراکم‌تر (بسته‌تر) و هر چه تعداد ردیف‌ها کمتر باشد الگوی زه، بازتر خواهد بود.

الگوی زه راکت تنیس (String Pattern)

الگوی باز سبب افزایش خاصیت ارتجاعی شبکه زه‌ها  می‌گردد که این موضوع افزایش قدرت راکت را در پی خواهد داشت. در مقابل، الگوی بسته سبب سفت‌تر شدن شبکه زه‌ها و کاهش خاصیت ارتجاعی آن می‌شود که این ویژگی قدرت راکت را کم و کنترل آن را بیشتر می‌کند.

در الگوی باز، زه‌ها به دلیل فاصله بیشترشان از یک‌دیگر، درگیری بیشتری با توپ پیدا می‌کنند، که این ویژگی به ایجاد چرخش (Spin) بیشتر بر روی توپ کمک می‌کند. بنابراین بازیکنانی که از انتهای زمین (‌Baseline) و با تاپ‌اسپن زیاد بازی می‌کنند معمولا از الگو‌ی باز استفاده می‌کنند.

به یاد داشته باشید که در راکت‌هایی که الگوی باز دارند، زه‌ها به دلیل حرکت‌ آزادانه‌تر و سایش بیشتر، عمر کوتاه‌تری نیز خواهند داشت.

منبع : protennistips.net

فهرست
10 درصد تخفیف در خرید اول 😍
+