تنیس باکس _ تفاوت اسپین در ضربات سه بازیکن برتر تنیس جهان موضوع این مقاله است .

برای اینکه بخواهیم تفاوت اسپین ها را بخوانیم بهتر است با راجر شروع می کنیم

در بین بازیکنان تنیس راجر فدرر همیشه جایگاه خودش را داشته و ضرباتی که میزند از جمله بکهند های تک دستش و اسلایس هایش زیبایی مختص به خود را دارد . راجر میتواند ضرباتش را با اسپین های قوی وارد زمین حریف کند .

چه اسپین ها و یا پیچ های رو و چه پیچ های زیر مثل اسلایس ها .

تفاوت اسپین ضربات فدرر با نادال و جوکوویچ

بیشترین میزان چرخش در ضربات بکهند و بکهند اسلایس ها متعلق به راجر است .

چرخشی که فدرر در ضربه های بکهند اسلایس به توپ میدهد بیشتر از هر ضربه ی زمینی دیگر است .

تفاوت اسپین ضربات فدرر با نادال و جوکوویچ

طبق محاسبات انجام شده ، میزان چرخش توپ در ضربات بکهند راجر   ۵۳۰۰ دور در دقیقه اندازه گرفته شده. که این عدد بطور قابل توجهی بیش از چرخش توپ در بک‌هند رافائل نادال (حداکثر ۴۳۰۰ دور در دقیقه) و خیلی بالاتر از نواک جوکوویچ (۲۸۰۰ دور در دقیقه) و اندی ماری (۲۵۰۰ دور در دقیقه) است.

تفاوت اسپین ضربات فدرر با نادال و جوکوویچ

پس طبق این محاسبات میتوانیم بگوییم ، راجر فدرر در ضربات بکهند و بکهند اسلایسش چرخش بیشتری را به نسبت حریفانش به توپ وارد میکند. و نادال را در ضربه های فورهند تاپ اسپین می توانیم سر دمدار رقبا بدانیم .

تفاوت اسپین ضربات فدرر با نادال و جوکوویچ

برای منبع این مقاله می توانید اینجا کلیک کنید.

فهرست
10 درصد تخفیف در خرید اول 😍
+